Fem konststudenter om sorg och kraft, förändring, tolerans, förtryck, landsbygd och hemlängtan

13 november 2023

Vernissage för dessa kandidatutställningar: fredag 17 november, kl 17-20.


Öppettider 18–25 november, kl 13–20:

Nanna Han i Galleri Pölen. I "Failed Escapist: The Mass Extinction Archives" inbjuds betraktaren till en känslomässig resa kantad av sorgearbete och desperat sökande i en olycksbådande värld där himlen är avlägsen och marken skälvande. Verken, i form av ljud och installation, agerar som både melankoliska lämningar och hotfulla omen. Genom deras lek med tiden och sanningen uppmanas betraktaren till att reflektera över en omvärld i kris samt människosjälens fördolda krafter och nederlag. Performance kl 19 på vernissagekvällen.

Noa Halvares visar i Blackbox utställningen "Förut var det som vanligt", om förändringens dimensioner. Ämnen som hemlängtan, nostalgi och avsaknad behandlas genom animation, illustration och symboliskt samt bildligt berättande. Vad händer med ens personliga relation till en plats under förändring? Finns hemlängtan kvar när platsen man längtar till inte längre matchar minnesbilderna eller blir den något annat?

Elin Svanelind i Galleri Konstfack. "Protect dirt from shame | the love that vanished" tar sin utgångspunkt i erfarenheter där främst lesbiska relationer är närvarande. Tematiken kretsar kring relationer, ångest, kroppen och dess förhållande till omvärlden. Genom det måleriska och skulpturala tillsammans med det psykosociala och poetiska undersöks dels yta och djup som möjliga kontaktytor, dels tolerans och skapande av möjliga kroppar.

 

Öppettider 18–26 november, kl 13–20:

André Córdova Rudstedt i Vita havet. I utställningen "Golden Silence" utforskas tiden under en diktatur, där legitimering av mord på oliktänkande står i centrum. Här strävar makten efter att utplåna oppositionen i takt med att vardagen pågår. Ordningen upprätthålls genom konventioner där tystnad och lydnad är avgörande. Installationen visar två parallella sidor, en av förföljelse och den andra av festligheter, normaliseringen döljer förtryckets verklighet.

Wilma Hultgren i Vita havet. Utställningen "LandsbygdsAura" delar med sig av hemlängtan och strävan efter minnen som inte längre går att ta sig tillbaka till. Där verkligheten och minnesbilden skaver mot varandra. Här visas ett storskaligt och färgstarkt konstverk av återvunna material som kännetecknar konstnären.

 

Lokaler
Pölen, Vita havet och Blackbox: ingång via huvudentrén.
Galleri Konstfack ligger i Tellusgången 16.