Åsa Cederqvist får Carl Axel Valéns konststipendium 2023

12 april 2023

Tidigare Konstfacksstudenten och -lektorn Åsa Cederqvist får årets Carl Axel Valéns konststipendium för att hon "med lekfullhet och humor ställer allvarliga frågor om det väsentliga i livet".

Juryns motivering:
"Åsa Cederqvists konst kännetecknas av rörelse, som en ständigt föränderlig föreställning där platser, personer och objekt tilldelas olika roller. Hennes verk kan ses som djupt personliga undersökningar av mänskligt varande och den planet vi lever på. Med lekfullhet och humor ställer hon allvarliga frågor om det väsentliga i livet. Cederqvists arbete är interdisciplinärt. Film, foto, performance och textila skulpturer återkommer i rumsligheter där det taktila och handfasta samspelar med snudd på upplösta illusioner och speglingar, sprungna ur teknisk upptäckarlust. Juryn träffas i hjärtat av Cederqvists konst, av mångsidigheten och energin, av hennes kärleksfullt kritiska blick och det kittlande spännrummet mellan fokus och rastlöshet. Nyfikenheten på vad som händer härnäst är väckt."

Stipendiet är på 200 000 kronor och en utställning på Eskilstuna konstmuseum ingår. Utställningen äger rum från 21 oktober 2023 till 28 januari 2024.


Åsa Cederqvist

Carl-Axel Valéns stiftelse