Annelie Holmberg ny prefekt på IBIS

30 mars 2023

I augusti börjar Annelie Holmberg sin anställning som prefekt vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik. Hon är idag prefekt för Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.


Annelie Holmberg är utöver rollen som prefekt också verksam docent i textilvetenskap och har bedrivit forskning, undervisat och haft ledningsuppdrag inom ämnet ifråga. Hon beskriver sin identitet som lärare och lärarutbildare starkare än den som textilvetare och känner sig mest hemma inom den pedagogiska och praktiska undervisningen, utbildad textillärare som hon är med mångårig tjänst i yrket.

– Jag ser tjänsten som prefekt för Institutionen för bild- och slöjdpedagogik som en möjlighet att kunna fördjupa mitt engagemang för lärarutbildning i ämnen som ligger mig nära hjärtat. En möjlighet att få arbeta med lärarutbildningens organisation utifrån såväl utbildning och forskning som studenters och undervisande personals perspektiv. Att genom strategiskt arbete få verka för att stärka lärarutbildningen i bild och slöjd, berättar hon.

Mellan två perioder som textillärare på låg-, mellan- och högstadiet var hon doktorand i textilvetenskap vid Uppsala universitet. Forskarstudierna resulterade 2009 i doktorsavhandlingen Hantverksskicklighet och kreativitet. Kontinuitet och förändring i en lokal textillärarutbildning 1955-2001.I denna visas på och problematiseras akademiseringens betydelse för lärarutbildning i textilt arbete. Den handlar också om hur praktikgrundad, handlingsburen kunskap påverkas av att inordnas inom akademiska traditioner. I den postdocforskning hon har bedrivit har fokus legat på pedagogisk slöjd, textila hantverkstraditioner och lärande.

Sedan 1 juli 2021 är Annelie Holmberg prefekt vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. I denna roll har en fungerande organisation, en ekonomi i balans och medarbetares välmående stått i centrum. Utöver det har hon bland annat arbetet med att öka institutionens forskningsvolym. Annelie Holmberg börjar sin anställning på Konstfack den 1 augusti 2023.

Konstfacks rektor Maria Lantz välkomnar Annelie Holmberg till IBIS, till ledningsrådet och till högskolans hela kollegium.
– Annelie kommer att kunna bidra till hela skolans utveckling. På IBIS maximerar vi kompetensen nu när lärarutbildningarna är i ett utvecklingsskede. Jag är mycket nöjd!