Anna Mlasowsky, ny professor i konsthantverk, om att skapa ett samhälle för jämställdhet och mångfald

17 maj 2023

Den 1 juni tillträder den tysk-amerikanska konstnären, läraren och kuratorn Anna Mlasowsky som ny professor i konsthantverk med inriktning mot keramik och glas. Hon kommer närmast från en roll som gästprofessor vid Eugeniusz Geppert Academy i Polen.


Anna Mlasowsky är en ledande glaskonstnär och känd för sitt experimentella och gränsöverskridande arbete i materialet. Hon har en magisterexamen i skulptur från University of Washington och en kandidatexamen från Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne. Hon har även studerat på Konstfack och Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet.

Anna Mlasowsky har en gedigen konstnärlig internationell erfarenhet med inriktning mot frågor som rör sexuell och kulturell identitet genom konsthantverk, performancekonst och forskning. Hon står bakom flera innovativa installationer och utställningar på museer och gallerier runt om i världen. Hennes verk finns i museisamlingar hos exempelvis The Corning Museum of Glass i USA, The Toyama Museum of Art i Japan, The New York Museum of Art and Design och Castello Sforzesco i Milano i Italien. Hon har även lett kurser samt undervisat och handlett studenter på olika nivåer vid ett antal universitet. Anna Mlasowsky medverkar i ett flertal viktiga dialoger om hållbarhet, postkoloniala och normkritiska perspektiv som i ett samtida sammanhang vidgar gränserna mellan olika konstnärliga metoder och genrer. Detta är en utveckling som är märkbar hos såväl studenter som på den internationella konst- och konsthantverksarenan.

– Eftersom vårt samhälle idag står inför den största sociala, ekonomiska och politiska instabiliteten och splittringen på trettio år, ställer jag mig frågan hur jag kan bidra till att skapa det samhälle som behövs för jämställdhet och mångfald. I och med att jag har undervisat vet jag hur jag kan hjälpa studenterna att känna att de kan påverka genom att ge dem kraft att gå sina egna vägar och uttrycka sina egna behov. I en långt ifrån idealisk värld är konst, när den delas med andra, ett verktyg som genom utbildning och aktivism kan skapa förändring och förståelse. Konstfack är en inkubator för idéer som ger studenterna de verktyg och den kompetens och kunskap som krävs för att bli de beslutsfattare och visionärer som vår värld behöver. Som lärare tillhandahåller jag kritiskt innehåll som utmanar traditioner och belyser historien ur olika perspektiv. Det är ingen större skillnad mellan att undervisa och vara student. Båda handlar om en process för avinlärning och inlärning. Jag ser fram emot att gå in i den här gemensamma processen tillsammans med mina kollegor och studenterna på Konstfack, säger Anna Mlasowsky.