"Fullständigt obegripligt!”

28 april 2023

Akademins oberoende av politisk inblandning en förutsättning för fritt kunskapssökande och fri forskning, menar rektor Maria Lantz som reagerar mot regeringens hantering av lärosätenas styrelser.

Foto: Mats Bäcker


Maria Lantz är en av många som protesterar mot att regeringen förkortar lärosätenas styrelsers mandatperiod och även ser över nomineringsprocessen av ledamöter och ordförande. Regeringens skäl sägs vara att få in säkerhetspolitisk kompetens i styrelserna. Beskedet möts av stark kritik från forskare, rektorer och politiker.

Läs Dagens Arena-artikeln: Ministern om utnämningar vid lärosätenas styrelser: ”Vi har inte råd att vara naiva”

Läs också SUHF:s (Sveriges universitets- och högskoleförbund) kritik mot förslagen (pdf-fil).