Jordskugga – Arkivet för det oförklarade

Datum och tid
9 mars 2024 kl 11:00 - 8 september 2024 kl 16:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Norrköpings Konstmuseum
Kristinaplatsen 6
NorrköpingAutonomi, 2021, Ida Idaida


I ett anonymt bostadsområde i Norrköping finns ett världsunikt underjordiskt arkiv: Arkivet för det oförklarade. Här samlas bilder, filmer, rapporter och berättelser om övernaturliga händelser, oförklarade naturfenomen och ufon. Det folkloristiska arkivet växer ständigt genom donationer från hela världen. Utställningen Jordskugga-Arkivet för det oförklarade genomförs i dialog med arkivet.

De deltagande konstnärernas Magnus Bärtås, Cecilia Germain, Ida Idaida och Isak Sundström förhåller sig till arkivets material och delar arkivets utgångspunkt: att vi inte reflexmässigt ska avfärda oförklarade fenomen utan undersöka dem. Våra försök att förhålla oss till syner, uppenbarelser, hallucinationer och tecken är och ska vara en utforskande och skapande verksamhet. Konstnärerna har skapat helt nya konstverk som visas tillsammansmed utvalda delar av arkivet.

Curatorer: Magnus Bärtås och Isak Sundström
Kontaktperson
Magnus Bärtåsmagnus.bartas@konstfack.se 0704619650


Arrangör
Extern arrangör