Diskontinuiteter – Micael de Leeuw

Datum och tid
30 januari 2024 kl 16:00 - 30 mars 2024 kl 19:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Riche Fenix
Götgatan 40
Stockholm
Varmt välkomna på vernissage tisdagen den 30 januari, kl 16-19.

Verken går att beskåda under Fenix öppettider.

”Diskontinuiteter” är en utställning där Micael de Leeuw presenterar måleri och tuftade verk. Verken kastar ljus över konstnärliga variationer, förändringar och diskontinuiteter. Kanske kan de ses som smältpunkter för olika rörelser, stabiliserade just såhär. Prismatiska materialiseringar som öppnar för olika (differentierade och diskontinuerliga) blickar och förståelser.

Micael de Leeuws konstnärskap springer ur ett intresse för samspelet mellan analoga och digitala arbetsmetoder; möten som kan vara såväl simultana som överlappande. En gemensam nämnare finns dock i det pågående sökandet och utforskandet, något som antyder att vi här har att göra med en praktik där process och föränderlighet, risktagande och förnyelse står i centrum. Detta utan att någonsin tappa bort materialitetens betydelse. Grundfilosofin ger upphov till en mängd olika arbetssätt, där konstnären strävar efter att ge materialitet åt en känsla av rörelse. Rörelsen finns också i själva processen, något som ger upphov till diskontinuiteter i hans gestaltningar, men också i valet av arbetsmetoder. Samtidigt går det att skönja en motrörelse. Vi lever i en värld där saker tycks accelerera, den teknologiska utvecklingen inte minst. Micael undersöker hur vi kan hitta någon sorts komfort, hur vi kan befinna oss i rörelse utan att accelerera tygellöst. Kanske kan vi skapa broar mellan det fysiska och det abstrakta, kanske kan vi utforska och tänja på förståelsens gränser? Oavsett vad svaret blir finns rörelsen där – och strävar mot något ännu okänt.
Kontaktperson
Micael de Leeuwmicael.de.leeuw@konstfack.se 0707958652


Arrangör
Extern arrangör