Cascade Bend Chamber – utställning av Cara Tolmie

Datum och tid
13 maj 2023 kl 13:00 - 26 augusti 2023 kl 17:00
Typ av händelse
Utställning
Plats och färdväg

Mint
Sveavägen 41
Stockholm
Vernissage: Lördag 13 maj, kl 13–17

Kl 14:00 – Performance 'Internal Singing' av Cara Tolmie (pågår under ca två timmar, besökare kan komma och gå som de vill)

Konstnären och musikern Cara Tolmie, förnärvarande doktorand vid Konstfack, har skapat det storslagna allkonstverket 'Cascade Bend Chamber'. Det tar form genom installationer, musik och performances, och görs i dialog med inbjudna samarbetspartners såsom Julia Giertz, Susanna Jablonski och med liveframträdanden av bland andra Stine Janvin och Em Silèn.

Utställningen tar sin utgångspunkt i metoden Internal Singing (inre sång) som Cara Tolmie har utvecklat under de senaste fem åren. Det är en praktik där en högkänslig förbindelse mellan röst och kropp utforskas genom förhållandet mellan in- och utandning, vokala fantasier, mjuka rörelser, cirkulära röstljud, och egenstyrd beröring som kan lugna kroppen i tillstånd av överkänslighet.

Besökaren möter en serie av tre lyssningsrum. Det är miljöer som är konstruerade av textilier, soniska objekt, ljus, ljud och skulptur och som bjuder in till gåtfulla landskap där olika tillstånd av lyssnande och uppmärksamhet ges plats. I vart och ett av de tre rummen vävs element av lyssnande, närvaro och ljud samman i en ihållande rörelse som på en gång är lockande, lugnande, underhållande, desorienterande och stundtals obehaglig.

Under utställningsperioden kommer lyssningsrummen också fungera som scener för ett antal performances. Cara Tolmie bjuder in till publika musikaliska sammankomster med liveframträdandet i centrum, där var och en av akterna använder sig av röstimprovisation för att söka nya sätt att samproducera känslolandskap, märkliga delade upptäckter och sinnliga metoder för att närma sig det ännu oupptäckta.

--

Cara Tolmie (f. 1984, Glasgow, Skottland) rör sig mellan rollen som konstnär, musiker, DJ, pedagog och forskare. Hennes verk har framförts och ställts ut brett på konstgallerier, musikfestivaler, biennaler, konferenser och i offentliga rum – både i form av solopresentationer och i samarbetsprojekt.

Tolmies praktik centreras kring relationen mellan röst och kropp och de komplexa samband som existerar dem emellan. Genom subjektiva och socialt betingade perspektiv, utforskar hon rösten och kroppen i egenskap av två samberoende entiteter som både bekräftar och motsäger varandra. Detta arbete tar sig ofta uttryck i performativa tekniker där den samplade sångrösten skapar obekanta och besynnerliga uttryck som omprövar relationen mellan sångaren och hennes publik. Cara Tolmie är för närvarande doktorand vid Konstfack, Stockholm.Länkar

Kontaktperson


Arrangör
Doktorandprogrammet i konst, teknik och design