Ela Strand

Student

Ela Strand
Education
Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media, 300 hp
Grade
Year 3
Organisation
Department of Visual Arts and Sloyd Education