Konst, 180 hp

Kandidatprogrammet konst utgår från varje enskild students konstnärliga arbete. Utbildningen bygger på valbarhet och självständigt arbete. Målet är att förse dig med de teoretiska och praktiska kunskaper som är nödvändiga för en utövande konstnär.

Alla lärare är yrkesverksamma konstnärer eller konstteoretiker. Varje år får du en ny lärare som din personliga handledare. Tillsammans lägger ni upp en individuell studieplan samt för en diskussion om ditt konstnärliga arbete.

Inom utbildningen finns ett brett utbud av valbara kurser och projekt i konstnärliga genrer och tekniker som fotografi, måleri, skulptur/installation, video/digitala media, performance, ljudkonst, konceptuella projekt samt olika blandformer.

Vissa kurser är obligatoriska, bland annat verkstadskurser och kurser i konst-, design- och konsthantverkshistoria. Skriftliga arbeten har en central betydelse för din utveckling av tänkandet över ditt eget konstnärskap. Du lär dig hur du självständigt söker kunskap och tränas i att förhålla dig till den. Konstteori och konstnärlig praktik integreras i dina studier och det individuella konstnärliga arbetet presenteras varje läsår i grupp- eller separatutställning.

Vi vill främja en kritisk diskussion av konstnärens roll i samhället och arrangerar seminarier i aktuella samhällsämnen. Medvetenhet om identitet och mångfald är viktiga inslag i din utbildning och du förbereds för en internationell yrkesverksamhet.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i konst

Efter studierna
Många konstnärer arbetar som egna företagare. Arbetsfältet varierar; allt från egna projekt, konstnärliga uppdrag för offentlig verksamhet till undervisning inom konstområdet.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

 Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2015

Dina arbetsprover ska visa en erfarenhet av konstnärlig praktik och ett reflekterande förhållningssätt till ditt konstnärskap.

Din portfolio ska ha följande ordning:
1. Översikt av inskickade arbetsprover
2. Kortfattad beskrivning av ditt konstnärskap
3. Numrerade arbetsprover (5-10 st)


1. Översikt av inskickade arbetsprover

En översikt av inskickade arbetsprover i ett (1) PDF-dokument. Varje arbetsprov (även videoverk och liknande) ska representeras av en stillbild i ungefärlig storlek 2 x 3 cm och presenteras med nummer på uppladdad fil, titel och kortfattad beskrivning (teknik, storlek/format/längd). Översikten ska vara den första filen i portfolion.


2. Kortfattad beskrivning av ditt konstnärskap

Beskriv kortfattat ditt konstnärskap på max en (1) A4-sida. Texten ska vara den andra filen i portfolion.


3. Fem till tio (5-10) arbetsprover

Fem till tio (5-10) arbetsprover i valfri teknik presenteras. Ett arbetsprov som dokumenteras med flera delar, exempelvis fotodokumentationer, räknas som ett arbete och ska presenteras i en fil. Arbetsproverna ska ges nummer 3, 4, 5 etc. och upp till max nummer 12.

Institutionen för konst ser helst att den sökande prioriterar egna konstnärliga arbeten framför rena övningsuppgifter.


Summering, detta ska du skicka in:

Fil 1. Översikt av inskickade arbetsprover, som en (1) PDF-fil.
Fil 2. Kortfattad beskrivning av ditt konstnärskap, som en (1) PDF-fil.
Fil 3 - max fil 12. Minst fem och max tio numrerade arbetsprover i valfri teknik, se accepterade filformat nedan.


Tekniska anvisningar

Video/Rörlig bild: Varje film ska finnas i sin helhet. Om videoverket är längre än 4 minuter ska det inledas med en kortversion/sammanfattning av verket om högst 90 sekunder. Arbetsproverna kommer att bedömas på datorskärm. Komprimera därför filmfilen till ett mindre format för att passa visningsmediet.

Ljudverk: Varje ljudverk ska finnas i sin helhet. Om ljudverket är längre än 4 minuter ska det inledas med en kortversion eller ett utdrag om högst 90 sekunder.

Filformat: PDF, MOV, MPEG4, eller MP3.
Filmerna ska komprimeras med MPEG-4 eller H-264-komprimering.

Namnge filerna enligt principen filnummer_Förnamn_Efternamn. Ex: 1_Anna_Larsson.pdf.

Viktiga datum

20 januari 2015: Anmälan öppnar

2 mars 2015: Sista anmälningsdatum. Sista datum att ladda upp arbetsprover

13 mars 2015: Komplettering av meriter (Antagningsservice tillhanda)

April 2015: Intervjuer (Intervjuerna för 2015 är avslutade)

Maj 2015: Antagningsbesked publiceras på antagning.se

Utbildningen startar i september 2015.


Mer information

Professor
Gunilla Bandolin
Skyddad adress

Examensarbeten
2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006

Kontakt
Helen Engman
Skyddad adress
08-450 42 50

Utbildningsplan
Utbildningsplan för kandidatprogrammet Konst, 180 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster