Konst, 180 hp

Kandidatprogrammet Konst utgår från varje enskild students konstnärliga arbete. Utbildningen bygger på valbarhet och självständigt arbete. Målet är att förse dig med de teoretiska och praktiska kunskaper som är nödvändiga för en utövande konstnär.

Alla lärare är yrkesverksamma konstnärer eller konstteoretiker. Varje år får du en ny lärare som din personliga handledare. Tillsammans lägger ni upp en individuell studieplan samt för en diskussion om ditt konstnärliga arbete.

Inom utbildningen finns ett brett utbud av valbara kurser och projekt i konstnärliga genrer och tekniker som fotografi, måleri, skulptur/installation, video/digitala media, performance, ljudkonst, konceptuella projekt samt olika blandformer.

Vissa kurser är obligatoriska, bland annat verkstadskurser och kurser i konst-, design- och konsthantverkshistoria. Skriftliga arbeten har en central betydelse för din utveckling av tänkandet över ditt eget konstnärskap. Du lär dig hur du självständigt söker kunskap och tränas i att förhålla dig till den. Konstteori och konstnärlig praktik integreras i dina studier. Många projekt avslutas med en separat- eller grupputställning.

Vi vill främja en kritisk diskussion av konstnärens roll i samhället och arrangerar seminarier i aktuella samhällsämnen. Medvetenhet om identitet och mångfald är viktiga inslag i din utbildning. Du förbereds för en internationell yrkesverksamhet och möter lärare från olika länder. Du får insyn i fältet konstnärlig forskning.

För att bli antagen till kandidatprogrammet Konst måste du uppvisa erfarenhet av en konstnärlig praktik i dina arbetsprover och ha ett reflekterande förhållningssätt till ditt konstnärskap.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen

Efter studierna
Många konstnärer arbetar som egna företagare. Arbetsfältet varierar; allt från egna projekt, konstnärliga uppdrag för offentlig verksamhet till undervisning inom konstområdet.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

 Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Alla arbetsprover ska skickas in digitalt.
Obs! Du kan alltså varken skicka in eller lämna fysiska arbetsprover på Konstfack. Arbetsprover som avviker från våra anvisningar behandlas inte. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.

Information om ansökan till höstterminen 2015 publiceras här 31 oktober 2014.

Information om ansökan till höstterminen 2015 publiceras här 31 oktober 2014.

Viktiga datum

Anmälan senast 3 mars 2014
Arbetsprov senast 3 mars 2014
Komplettering av meriter: 14 mars 2014
Intervjuer: april 2014
Besked om antagning: maj 2014
Utbildningsstart: september 2014

Professor
Gunilla Bandolin
Skyddad adress

Examensarbeten
2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006

Mer information
Helen Engman
Skyddad adress
08-450 42 50

Utbildningsplan
Utbildningsplan för kandidatprogrammet Konst, 180 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster