Forskning på Konstfack

Forskningen på Konstfack har som mål att förena görandets och och skapandets praktiker med det radikala omtänkande av relationen individ-samhälle-miljö som omställningen till ett mer hållbart samhälle kräver. Forskningen på Konstfack präglas särskilt av samverkan mellan konstnärliga/praktiska och vetenskapliga perspektiv och diskurser.

På Konstfack bedrivs forskning i ett antal externfinansierade forskningsprojekt, många av dessa i samarbete med andra nationella och internationella högskolor eller aktörer i näringslivet. Forskningsprojekten är organiserade i ämnesövergripande forskningsområden som anknyter till Konstfacks huvudämnen. En viktig del i Konstfacks forskningsmiljö är doktoranderna - dels Konstfacks egna doktorander, dels doktoranderna i Konstfacks och KTHs gemensamma transdisciplinära doktorandprogram, ”Konst, Teknik och Design”.

 

Forskningsprojekt
Forskningsinriktningar
Doktorandprogrammet KTD


Maja Frögård, 25% seminarium, Forms of Participation

Welcome to our higher seminars in Rethinking research practices in Art, Technology and Design!

Forskarutbildning i samarbete med KTH svarar mot samhällets framtida behov.

 

 

 

 

 

 

Är du intresserad av att förlägga ditt forskningsprojekt till Konstfack?

Läs om hur du förlägger externfinansierat forskningsprojekt till Konstfack

 

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: