Forskning på Konstfack

Forskning och utvecklingsarbete på Konstfack syftar till att bredda och fördjupa skolans befintliga kunskapsmassa inom huvudområdena konst, design, konsthantverk, bildpedagogik och visuell kommunikation i en kritisk, analytisk och kreativ miljö.

Konstfack har dels egna doktorander, dels bedrivs här flera externfinansierade forskningsprojekt med ett stort antal samarbetspartners. Dessutom pågår ett flertal konstnärliga utvecklingsprojekt (KU-projekt) som syftar till att utveckla nytt innehåll och nya uttryck i den konstnärliga verksamheten – en viktig katalysator för fortsatta projekt och en vital del av utbildningen.

Det finns många framgångsrikt pågående och avslutade forskningsprojekt vid Konstfack som finansieras av nationella forskningsråd, offentliga konst- och kulturbidrag, industriprovisioner samt internt finansierade som konstnärlig utveckling (KU). 


 

Rethinking Research Practices – the first doctoral candidates in the ATD programme will engage invited guests in dialogs around a series of topics related to their research.

Forskarutbildning i samarbete med KTH svarar mot samhällets framtida behov.

Lär känna doktoranderna på Konstfack – Petra Bauer, Frida Hållander, Nina Hällgren och Katji Lindberg.

Nationella konstnärliga forskarskolan, med bland andra Petra Bauer och Frida Hållander, placerar svensk konstnärlig forskning i en internationell frontlinje.

Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH men som under 2013–2015 huserar på Konstfack.

Konstfacks forskningsstrategi talar bland annat om skolan som en stark nod för konstnärlig utveckling med en etablerad tradition av samhällsengagemang.

Är du intresserad av att förlägga ditt forskningsprojekt till Konstfack?

Ladda ner
Rutiner vid ansökningar om externa forskningsmedel.pdf

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: