Forskning på Konstfack

Forskning på Konstfack syftar till att bredda och fördjupa skolans befintliga kunskapsmassa inom huvudområdena konst, design, konsthantverk, bildpedagogik och visuell kommunikation i en kritisk, analytisk och kreativ miljö.

Konstfack har dels egna doktorander, dels bedrivs här flera externfinansierade forskningsprojekt med ett stort antal samarbetspartners.

Det finns många framgångsrikt pågående och avslutade forskningsprojekt vid Konstfack som finansieras av nationella forskningsråd, offentliga konst- och kulturbidrag, industriprovisioner samt internt finansierade som konstnärlig utveckling (KU). 

 


Welcome to our higher seminars in Rethinking research practices in Art, Technology and Design!

Rethinking Research Practices – the first doctoral candidates in the ATD programme will engage invited guests in dialogs around a series of topics related to their research.

Forskarutbildning i samarbete med KTH svarar mot samhällets framtida behov.

 

Är du intresserad av att förlägga ditt forskningsprojekt till Konstfack?

Läs om hur du förlägger externfinansierat forskningsprojekt till Konstfack

 

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: