Utbildning

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola. Under ett år deltar omkring 1000 studenter i kandidat- och masterprogram, doktorandprogram, lärarutbildningar och fristående kurser.

Våra utbildningar:

Kandidatprogram, 180 hp

Konstfacks treåriga utbildning på grundnivå leder till konstnärlig kandidatexamen. Du kan välja mellan sju olika kandidatprogram.

Lärarutbildning, 270-300 hp

Som ämneslärare blir du lärare i två ämnen i grundskolans årskurs 7-9, eller i två ämnen på gymnasieskolan.

Masterprogram, 120 hp

Konstfacks masterprogram utmanar! Våra tvååriga masterprogram är yrkes- och forskarutbildningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen på 120 högskolepoäng (hp). Programmen leds av högskolans professorer och har både fasta inriktningar och valbara kurser vilket ger dig möjlighet att genom specialisering skapa en utbildning som speglar dina unika intressen.

Doktorandprogram, 240 hp

Doktorandprogrammet i konst, teknik och design är ett samarbete mellan KTH och Konstfack i syfte att stärka utbytet mellan konstnärliga och vetenskapliga kunskapsformer.

Fristående kurser

Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är yrkesverksam inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.Uppdaterad: 11 augusti 2010
Sidansvarig: Webmaster