Ansökan och antagning

Här hittar du information som rör ansökan och antagning till utbildning på Konstfack.

När du anmäler dig till Konstfack måste du dels göra en anmälan till utbildningen på antagning.se och, för vissa utbildningar, dels skicka arbetsprover/filer digitalt via Konstfacks hemsida.
Behörighetsgivande meriter skickas till Antagningsservice, 838 72 Frösön.

Fristående kurser - med start vårterminen 2015

15 september 2014: Anmälan öppnar på antagning.se, portalen för uppladdning av arbetsprover/portfolio/filer via Konstfacks hemsida öppnar (OBS uppladdning av filer gäller endast viss kurser)

15 oktober 2014, kl 24.00
Sista datum för anmälan på antagning.se är 15 oktober 2014. 

29 oktober 2014, kl. 24:00:
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (Antagningsservice tillhanda).
• Sista datum att ladda upp arbetsprover/portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida. Gäller endast vissa kurser, se kursbeskrivning.
• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (Antagningsservice tillhanda).

10 december 2014
• Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

19 december 2014
• Sista svarsdag

2 januari 2015
• Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se

Kandidatprogram

Konstfack har sju kandidatprogram. Anmälan ska kompletteras med arbetsprover. Urval görs på konstnärlig grund genom bedömning av arbetsprover.
På respektive utbildnings sida finns utförlig beskrivning av programmet och arbetsproverna, viktiga datum, med mera.

Sista dag för anmälan och arbetsprov: 3 mars 2014, kl 24.00
• Sista dag för komplettering av meriter: 14 mars 2014
• Intervjuer görs i april 2014
• Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se: 8 maj 2014
• Sista svarsdag: 21 maj 2014
• Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se: 23 maj 2014

 

Masterprogram

Konstfacks nya masterprogram utmanar! Våra nya, tvååriga masterprogram är yrkes- och forskarutbildningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen på 120 högskolepoäng (hp).

Sista dag för anmälan och arbetsprov: 15 januari 2014, kl 24.00
• Sista dag för komplettering av behörighetsgivande meriter: 3 februari 2014
• Intervjuer görs i februari 2014
• Antagningbesked 1 publiceras på antagning.se: 27 mars 2014
• Sista svarsdag: 10 april 2014
• Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se: 25 april 2014


Lärarutbildning

Sista dag för anmälan och arbetsprov: 15 april 2014, kl 24.00
Anmälan på antagning.se, och uppladdning av arbetsprover öppnar 17 mars 2014.

• Besked om bedömning av arbetsprover ges 8 maj 2014*
• Sista dag för betygskomplettering 19 juni 2014
• Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se i mitten av juli
• Sista svarsdag: 31 juli 2014
• Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se under andra veckan i augusti 2014

*OBS! Besked från Konstfack om godkänt arbetsprov innebär inte att du antagits till lärarutbildningen.

Ansökningshandlingar behandlas automatiserat i register
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) och förordningen om redovisning av studier vid universitet och högskolor (2001:1133) kommer ansökningshandlingar att behandlas automatiserat i register.

 

 

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: Studentkansliet