Ansökan och antagning

Här hittar du information som rör ansökan och antagning till utbildning på Konstfack.

När du anmäler dig till Konstfack måste du dels göra en anmälan till utbildningen på antagning.se och dels skicka arbetsprover/filer digitalt via Konstfacks hemsida.
Behörighetsgivande meriter skickas till Antagningsservice, 838 72 Frösön.

Kandidatprogram

Konstfack har sju kandidatprogram. Anmälan ska kompletteras med arbetsprover. Urval görs på konstnärlig grund genom bedömning av arbetsprover.
På respektive utbildnings sida finns utförlig beskrivning av programmet och arbetsproverna, viktiga datum, med mera.

Sista dag för anmälan och arbetsprov: 3 mars 2014, kl 24.00
• Sista dag för komplettering av meriter: 14 mars 2014
• Intervjuer görs i april 2014
• Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se: 8 maj 2014
• Sista svarsdag: 21 maj 2014
• Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se: 23 maj 2014

 

Masterprogram

Konstfacks nya masterprogram utmanar! Våra nya, tvååriga masterprogram är yrkes- och forskarutbildningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen på 120 högskolepoäng (hp).

Sista dag för anmälan och arbetsprov: 15 januari 2014, kl 24.00
• Sista dag för komplettering av behörighetsgivande meriter: 3 februari 2014
• Intervjuer görs i februari 2014
• Antagningbesked 1 publiceras på antagning.se: 27 mars 2014
• Sista svarsdag: 10 april 2014
• Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se: 25 april 2014


Lärarutbildning

Sista dag för anmälan och arbetsprov: 15 april 2014, kl 24.00
Anmälan på antagning.se, och uppladdning av arbetsprover öppnar 17 mars 2014.

• Besked om bedömning av arbetsprover ges 8 maj 2014*
• Sista dag för betygskomplettering 19 juni 2014
• Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se i mitten av juli
• Sista svarsdag: 31 juli 2014
• Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se under andra veckan i augusti 2014

*OBS! Besked från Konstfack om godkänt arbetsprov innebär inte att du antagits till lärarutbildningen.

Fristående kurser

Sista dag för anmälan och arbetsprov: 15 april 2014, kl 24.00
Anmälan på antagning.se, och uppladdning av arbetsprover öppnar 17 mars 2014.

Anmälan på antagning.se för höstterminens kurser öppnar 17 mars 2014 och sista datum för anmälan på antagning.se samt att ladda upp arbetsprover via Konstfacks hemsida är 15 april 2014 (OBS arbetsprover gäller endast vissa kurser).

• Sista kompletteringsdatum för behörighet: 7 maj 2014 (ska vara Antagningsservice i Strömsund tillhanda)
• Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se: 11 juli 2014
• Sista svarsdag: 31 juli 2014
• Antagningsbesked 2 publiceras på antaging.se: 6 augusti 2014

För kurser med start vårterminen 2014 och sommarterminen 2014, se respektive kurs vilka datum för ansökan, att skicka in behörighetsgivande meriter samt antagningsbesked, som gäller.

Ansökningshandlingar behandlas automatiserat i register
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) och förordningen om redovisning av studier vid universitet och högskolor (2001:1133) kommer ansökningshandlingar att behandlas automatiserat i register.

 

 

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: Studentkansliet