Ansökan och antagning

Här hittar du information som rör ansökan och antagning till utbildning på Konstfack.

När du anmäler dig till Konstfack måste du dels göra en anmälan till utbildningen på antagning.se och, för vissa utbildningar, dels skicka arbetsprover/filer digitalt via Konstfacks hemsida.

Behörighetsgivande meriter skickas aldrig till Konstfack, utan laddas upp eller skickas till antagning.se / Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund.

Arbetsprover ska laddas upp via Konstfacks hemsida. Arbetsprover/filer som felaktigt laddas upp till antagning.se kommer inte att beaktas.

Det är viktigt att du läser anmälningsinformationen som gäller för just den utbildning du söker.

Masterprogram (undervisningsspråk engelska)

Anmälan på antagning.se, och uppladdning av arbetsprover på Konstfacks hemsida öppnar 1 december 2014. Arbetsprover ska laddas upp via Konstfacks hemsida. Arbetsprover/filer som felaktigt laddas upp till antagning.se kommer inte att beaktas.

Sista dag för anmälan och arbetsprov: 15 januari 2015, kl 24.00

• Sista dag för komplettering av behörighetsgivande meriter + Sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se / Antagningsservice tillhanda): 2 februari 2015
• Intervjuer görs i februari/mars 2015
• Antagningbesked 1 publiceras på antagning.se: 26 mars 2015
• Sista svarsdag: 13 april 2015
• Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se: 27 april 2015

Masterprogrammet i Visuell kultur och lärande - inriktning bildpedagogik

Samtliga meriter för behörighet och meriter för urval ska laddas upp eller skickas till antagning.se / Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund. Inga filer ska laddas upp via Konstfacks hemsida.

• Anmälan öppnar på antagning.se: 16 mars 2015
• Sista datum för anmälan: 15 april 2015, kl. 24:00
• Sista dag att komplettera meriter för behörighet och urval + Sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se / Antagningsservice tillhanda): 7 maj 2015.
• Antagningbesked 1 publiceras på antagning.se: 9 juli 2015
• Sista svarsdag: 31 juli 2015
• Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se: 6 augusti 2015

Kandidatprogram

Konstfack har sju kandidatprogram. Anmälan ska kompletteras med arbetsprover. Urval görs på konstnärlig grund genom bedömning av arbetsprover och eventuellt intervju.
På respektive utbildnings sida finns utförlig beskrivning av programmet och arbetsprover.

Anmälan på antagning.se, och uppladdning av arbetsprover på Konstfacks hemsida öppnar 20 januari 2015. 

Arbetsprover ska laddas upp via Konstfacks hemsida. Arbetsprover/filer som felaktigt laddas upp till antagning.se kommer inte att beaktas.

Sista dag för anmälan och arbetsprov: 2 mars 2015, kl 24.00
• Sista dag för komplettering av meriter (antagning.se / Antagningsservice tillhanda): 13 mars 2015
• Intervjuer görs i april 2015
• Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se: 7 maj 2015
• Sista svarsdag: 19 maj 2015
• Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se: 21 maj 2015

Lärarutbildning

Sista dag för anmälan och arbetsprov: 15 april 2015, kl 24.00
Anmälan på antagning.se, och uppladdning av arbetsprover på Konstfacks hemsida öppnar 16 mars 2015.

Arbetsprover ska laddas upp via Konstfacks hemsida. Arbetsprover/filer som felaktigt laddas upp till antagning.se kommer inte att beaktas.

• Besked om bedömning av arbetsprover ges i maj 2015
• Sista dag för betygskomplettering (pågående studier): 18 juni 2015
• Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se: 9 juli 2015
• Sista svarsdag: 31 juli 2015
• Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se: 6 augusti 2015

*OBS! Besked från Konstfack om godkänt arbetsprov innebär inte att du antagits till lärarutbildningen.

Fristående kurser - med start höstterminen 2015

15 april 2015: Anmälan öppnar på antagning.se, portalen för uppladdning av arbetsprover/portfolio/filer via Konstfacks hemsida öppnar (OBS uppladdning av filer gäller endast viss kurser)

15 april 2015, kl 24.00
Sista datum för anmälan på antagning.se är 15 oktober 2014. 

Sista datum att ladda upp arbetsprover/portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida. Gäller endast vissa kurser, se kursbeskrivning.

7 maj 2015, kl. 24:00:
Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (Antagningsservice tillhanda).

För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (Antagningsservice tillhanda). 

9 juli 2015
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

31juli 2015 
Sista svarsdag: 31 juli 2015

6 augusti 2015
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se

Ansökningshandlingar behandlas automatiserat i register
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) och förordningen om redovisning av studier vid universitet och högskolor (2001:1133) kommer ansökningshandlingar att behandlas automatiserat i register.Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: Studentkansliet