Ansökan och antagning

Här hittar du information som rör ansökan och antagning till utbildning på Konstfack.

När du anmäler dig till Konstfack måste du dels göra en anmälan till utbildningen på antagning.se och, för vissa utbildningar, dels skicka arbetsprover/filer digitalt via Konstfacks hemsida.

Behörighetsgivande meriter skickas aldrig till Konstfack, utan laddas upp eller skickas till antagning.se / Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund.

Arbetsprover ska laddas upp via Konstfacks hemsida. Arbetsprover/filer som felaktigt laddas upp till antagning.se kommer inte att beaktas.

Det är viktigt att du läser anmälningsinformationen som gäller för just den utbildning du söker.

Fristående kurser - med start vårterminen 2016

15 september 2015: Anmälan öppnar på antagning.se, portalen för uppladdning av arbetsprover/portfolio/filer via Konstfacks hemsida öppnar (OBS uppladdning av filer gäller endast viss kurser)

15 oktober 2015, kl 24.00
Sista datum för anmälan på antagning.se är 15 oktober 2014. 

Sista datum att ladda upp arbetsprover/portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida. Gäller endast vissa kurser, se kursbeskrivning.

29 oktober 2015, kl. 24:00:
Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (Antagningsservice tillhanda).

För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (Antagningsservice tillhanda). 

9 december2015
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

18 december 2015 
Sista svarsdag: 31 juli 2015

28 december 2015
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se

Masterprogram (undervisningsspråk engelska)

Anmälan sker till antagning.se, och uppladdning av arbetsprover till Konstfacks hemsida. Arbetsprover ska laddas upp via Konstfacks hemsida. Arbetsprover/filer som felaktigt laddas upp till antagning.se kommer inte att beaktas.

Sista dag för anmälan och arbetsprov:
Uppdateras 30 oktober med information inför ansökan till höstterminen 2016.

Masterprogrammet i Visuell kultur och lärande - inriktning bildpedagogik

Samtliga meriter för behörighet och meriter för urval ska laddas upp eller skickas till antagning.se / Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund. Inga filer ska laddas upp via Konstfacks hemsida.

Kandidatprogram

Konstfack har sju kandidatprogram. Anmälan ska kompletteras med arbetsprover. Urval görs på konstnärlig grund genom bedömning av arbetsprover och eventuellt intervju.
På respektive utbildnings sida finns utförlig beskrivning av programmet och arbetsprover.

Anmälan sker till antagning.se, och uppladdning av arbetsprover till Konstfacks hemsida. 

Arbetsprover ska laddas upp via Konstfacks hemsida. Arbetsprover/filer som felaktigt laddas upp till antagning.se kommer inte att beaktas.

Sista dag för anmälan och arbetsprov:
Uppdateras 30 oktober med information inför ansökan till höstterminen 2016.

Lärarutbildning

Sista dag för anmälan och arbetsprov:
Uppdateras 30 oktober med information inför ansökan till höstterminen 2016.
Anmälan sker till antagning.se, och uppladdning av arbetsprover till Konstfacks hemsida.

Arbetsprover ska laddas upp via Konstfacks hemsida. Arbetsprover/filer som felaktigt laddas upp till antagning.se kommer inte att beaktas.

*OBS! Besked från Konstfack om godkänt arbetsprov innebär inte att du antagits till lärarutbildningen.

Ansökningshandlingar behandlas automatiserat i register
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) och förordningen om redovisning av studier vid universitet och högskolor (2001:1133) kommer ansökningshandlingar att behandlas automatiserat i register.Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: Studentkansliet