Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies / Dela med dig

Uppdaterad: 10 december 2013
Sidansvarig: Karin Fridell Anter

SYN-TES: Human Colour and Light Synthesis.Towards a coherent field of knowledge

This site presents research carried out by Konstfack's research group Colour & Light - interdisciplinary spatial studies. From November 1, 2013 the research group has closed down, and none of its researchers remain at Konstfack. Pending project publication will still be published on this site (right hand column). For all other matters please contact us directly; Karin Fridell Anter, Skyddad adress and Ulf Klarén, Skyddad adress.

I samarbete med KK-stiftelsenProjektet tar ett samlat grepp kring problemområdet Människa - färg - ljus - rum med syfte att syntetisera kunskap från olika discipliner och industrigrenar till ett sammanhållet kunskapsfält. Målet är att skapa förutsättningar för en integrering av kunskapsområdena färg och ljus, där disparata teoretiska, terminologiska och metodologiska traditioner idag försvårar ett fruktbart samarbete.

Utgångspunkten är att färg och ljus tillsammans skapar vår inre bild av rummet och är mentalt oskiljaktiga i vår upplevelse av omvärlden.

Huvuddelen av arbetet bedrivs i form av seminarier / workshops där färg- och ljusexperter från olika akademiska discipliner och industrigrenar tillsammans undersöker olika aspekter av den rumsliga interaktionen mellan färg och ljus. Dessutom genomförs ett antal delprojekt, bland annat med inriktning på färgens och ljusets kunskapstraditioner och begrepp. Länkar till del- och följdprojekten OPTIMA , Belysningsförstärkande färgsättning av rum och Dagsljus, synkomfort och ljuskvalitet.

Medverkande projektet SYN-TES

SYN-TES finansieras av KK-stiftelsen  i samverkan med Philips, Alcro-Beckers, NCS Colour och Saint Gobain - Emmaboda Glas.

Projekttid: januari 2010 - december 2011. Publicering fortsätter under 2012-2013.

Konstfacks forskare inom projektet: Docent Karin Fridell Anter (projektledare) och högskolelektor Ulf Klarén, Perceptionsstudion. Dessutom medverkar forskare från fem andra nordiska universitet.

Forskarna i SYN-TES har gemensamt formulerat doktorandkursen Nordic Light and Colours, som med stöd av NordForsk hölls på NTNU i Trondheim våren 2012. 

Det pågående projektet har presenterats på den internationella belysningskommissionen CIE:s konferens i Wien mars 2010, konferensen Colour and Light in Architecture i Venedig november 2010, Färgdagen i Stockholm 2010 och den internationella färgassociationen AIC:s konferens i Zürich juni 2011. En workshop inom delprojektet PERCIFAL hölls på ceebels konferens i augusti 2010.

I maj 2012 hölls avslutande utåtriktade seminarier med rubriken Colour and Light - Always something else på Aalto University i Helsingfors och på Konstfack.  

I september 2012 presenterades SYN-TES med fem papers på AIC:s konferens i Taiwan och med ett paper på CIE:s konferens i Kina.   

I tidskriften Ljuskultur nr 6/2012 presenteras och sammanfattas SYN-TES i en artikel av journalisten Susanne Helgeson.   

Byggtjänsts omvärldsbevakning 18/2 2013 presenterar projektet Ljusförstärkande färgsättning av rum (SYN-TES rapport 4) i en artikel av journalisten Tomas Carlsson. 

Sommaren 2013 presenerades resultat från SYN-TES och dess följdprojekt på konferenserna DRS/CUMULUS (Oslo) och AIC 2013 (Newcastle).

SYN-TES RAPPORTSERIE
1. OPTIMA. Metodstudie om färg, ljus och rumsupplevelse. Flash
2. PERCIFAL. Perceptiv rumslig analys av färg och ljus. Flash Pdf
2N. PERCIFAL.Visuell evaluering av lys og farger i bygde rom. (Norsk version). Flash Pdf
2E. PERCIFAL. Perceptual spatial analysis of colour and light (English version). Forthcoming.
3. Ljus- och färgbegrepp och deras användning. Flash Pdf
English version: Light and Colour: Concepts and their use. In Colour and Light: Concepts and confusions.
4. Ljusförstärkande färgsättning av rum. Flash Pdf 
5. SYN-TES 2010-2011. Interdisciplinära studier om färg - ljus - rum.  Flash Pdf
6. Forskningsöversikt: Rumslig samverkan mellan färg och ljus. Flash Pdf
English version: Spatial interaction between light and colour. An overview over current international research. In Nordic Light and Colour 2012.
7. Colour shifts behind modern GLAZING (in English). Flash Pdf 
8. Daylight, visual comfort and quality of light. Forthcoming.

BOOKS
Nordic Light and Colour 2012 (eds. K. Fridell Anter & B. S. Matusiak) includes articles written within SYN-TES.

Colour and Light: Concepts and Confusions (ed. Harald Arnkil) presents one of the subprojects within SYN-TES.

COLOR and DESIGN (ed. M. DeLong & B. Martinson) includes the article Seeing Color, written by Ulf Klarén & Karin Fridell Anter within the SYN-TES project.

Arbete pågår med en bok som presenterar SYN-TES-projektet på svenska. Finansiär Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik.
Ges ut av Svensk Byggtjänst under 2014.

CONFERENCE PRESENTATIONS
Three papers on SYN-TES presented at AIC congress 2013 (Klarén, Fridell Anter, Matusiak et al).

Paper presented at DRS- CUMULUS conference 2013 (Klarén, Arnkil & Fridell Anter).

Papers on SYN-TES presented at CIE and AIC conferences 2012.
Totally 6 papers combined in one pdf-document.

Papers on SYN-TES presented at AIC Zürich 2011:
- Klarén & Fridell Anter: Colour and light in space......
- Fridell Anter & Klarén: Successive approximation in full scale rooms...
- Arnkil et al.: PERCIFAL. Visual analysis of space, light and colour
- Matusiak et al: PERCIFAL method in use. Visual evaluation of three spaces.

Paper on SYN-TES published in Zennaro (ed.): Colour and Light in Architecture (Venice nov 2010)

Paper on SYN-TES presented at CIE Vienna 2010

Uppdaterad: 23 september 2010
Sidansvarig: Karin Fridell Anter