Stöd för etablering av svensk design i Kina

16 november 2011

Konstfack medverkar i en satsning som ska hjälpa svenska designföretag att etablera sig inom de kreativa näringarna i Kina. Två workshops med fokus på industridesign och mode sammanför svenska företag med aktörer på den kinesiska marknaden.

Under devisen ”Swedish Design for Better Business” arrangeras två workshops i Kina som ska sammanföra svenska designföretag med kinesiska beställare. Det första tillfället blir i månadsskiftet november-december i samband med Shenzhen Design Festival. Under tre dagar ska representanter från tio svenska designföretag träffa ett antal kinesiska företag. Förutom designers medverkar även den svenska artisten Dante Kinnunen på festivalen.

Konceptet innebär att svenska företag på förhand matchas ihop med kinesiska presumtiva beställare av designtjänster. I Kina efterfrågas kompetens inom de kreativa näringarna. Samtidigt finns ett stort intresse bland svenska designföretag, både större och mindre, att hitta uppdragsgivare och marknadsföra sina tjänster på den kinesiska marknaden.

Swedish Design for Better Business vill bidra till att svenska designföretag tar första steget till att göra affärer i Kina och arrangeras i samarbete med SVID - Stiftelsen Svensk Industridesign, SSDH, Transit Kulturinkubator och Konstfack. Projektet finansieras av UD och Tillväxtverket.

SSDH (Sino Swedish Design House) är en verksamhet vars huvudsyfte är att stärka den svenska närvaron inom de kreativa näringarna på den kinesiska marknaden.

Frågor: Kontakta projektledare Song Ping Lee, SSDH, e-post trexter@gmail.com.