Masterprogrammet i visuell kultur och lärande - inriktning bildpedagogik

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

Konstfack erbjuder möjligheten att studera till en Filosofie masterexamen i Visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik.

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS) bedriver lärarutbildning för grund- och gymnasieskola samt påbyggnadsutbildningar, alla med en stark profil mot visuell kultur och en ambition att utveckla bildpedagogikens båda perspektiv: det konstnärliga, gestaltande och det vetenskapliga, teoretiska. IBIS masterprogram vänder sig till dig som vill fördjupa dig i framför allt visuella men även materiella kunskapsformer, vidareutveckla förmågan att möta och bidra till samhällets visuella och digitala utveckling inklusive frågor om materiell kultur, hållbarhet och tillgänglighet. Du kommer att få arbeta med såväl gestaltande som mer traditionellt vetenskapliga metoder och teorier.

Ett masterprogram i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik utvecklar förutsättningarna för att bedriva yrkesverksamhet och vidare forskningsstudier på ett kritiskt, självständigt och kreativt sätt, och kvalificerar för pedagogiskt ledarskap och pedagogiska utvecklingsarbeten inom kunskapsområdet.

Vi tror att du som söker arbetar inom kultursektorn med behov av stärkt kompetens inom det visuella och pedagogiska området, är bildlärare eller har en bildlärarexamen (eller motsvarande) och arbetar inom någon verksamhet med konstnärlig inriktning.

Examen
Filosofie masterexamen i Visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik.

Särskild behörighet
• Lärarexamen (270 hp) med inriktning bild och visuell kultur eller
• Ämneslärarexamen (270-300 hp) med bild som huvudämne eller
• Annan yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp som innehåller minst 90 hp bildpedagogik eller motsvarande

Dessutom krävs Engelska 6 och Svenska 3 (eller motsvarande).

Urval
En samlad bedömning av kvalitet och kvantitet på tidigare studier samt PM.


Anmälan och meriter

Samtliga meriter för både behörighet och urval ska laddas upp till ditt konto på antagning.se alternativt skickas med post till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund. Inga meriter skickas direkt till Konstfack. Se vilka meriter som krävs för behörighet ovan.

Urval görs utifrån en samlad bedömning av dina tidigare studier och ett PM som innehåller en projektidé. Det du behöver ladda upp för att du ska kunna delta i urvalet listas nedan:

Sammanfattning (Abstract) från tidigare examensarbeten samt titel på dessa arbeten.

•   Ett PM (max 3 stycken A4-sidor). I ditt PM ska du föreslå ett projekt för dina masterstudier: Vad du vill göra, varför och hur, liksom hur du tror att det kan presenteras/kommuniceras. Projektet ska ges en preliminär titel.

•   CV/Curriculum Vitae innehållande personuppgifter samt personliga data i form av relevanta utbildningar, arbetserfarenheter, stipendier, i förekommande fall publikationslista och/eller lista över utställningar.

Filformat: PDF

•   I förekommande fall: Vidimerade intyg på tidigare studier. Akademiska meriter hämtas i regel automatiskt till antagning.se. Du kan själv kontrollera vilka akademiska meriter som överförts automatiskt när du loggar in på ditt konto på antagning.se. Syns inte dina meriter ett par dagar efter att du gjort din anmälan behöver du ladda upp vidimerade intyg på det du tidigare har läst.

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2018

15 mars 2018
Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

16 april 2018
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

7 maj 2018
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• Sista datum att ladda upp portfolio/filer för urval (antagning.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

12 juli 2018
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

27 juli 2018
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

2 augusti 2018
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se

3 september 2018
Terminsstart

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningens innehåll kontaktar du:
Carolina Setterberg
Skyddad adress

Utbildningsplan
Utbildningsplan för masterprogrammet i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik
(revideras inför 2018)

Examensarbeten
2017

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Uppdaterad: 6 november 2017
Sidansvarig: