Läsåret 2015-16

Visuell Kommunikation
Masterprogram
Avancerad nivå


 

     
År 1 (VK-M1) 
   
     
Kurskod Kursplan Hp           Kursperiod
MVK100 Introduktion, gäller från HT14.pdf 30 hp HT15
MVK101 Fördjupning 1, gäller från HT14.pdf 30 hp VT16

 
  
 
Totalt År 1:
60 hp 
 
       

 

 

  


       
År 2 (VK-M2)
   
       
Kurskod Kursplan Hp       Kursperiod
MVK201 Fördjupning 2, gäller från HT15.pdf 30 hp HT15
MVK202 Examensarbete, gäller från HT15.pdf 30 hp VT16

 
Totalt År 2:
60 hp
 
 

 

 

 

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 7 april 2016
Sidansvarig: