Schema

Läsårsschemat fastställs inför kommande läsår och publiceras vid terminsstart. Detaljerad schema för enskilda kurser och provmoment finns i kursbeskrivningarna samt Canvas.


Läsåret 2021-22

Rumslig gestaltning Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2020-21

Rumslig gestaltning Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2019-20

Rumslig gestaltning Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2017-18

Rumslig gestaltning Masterprogram Avancerad nivå