Läsåret 2022-23

Rumslig gestaltning (RG)
Masterprogram
Avancerad nivå

År 1   
                                                                                                                                                     
Kursplaner: Hp:
MDE102 Introduktion och breddning av perspektiv 30 hp.pdf 30,0
MDE103 Fördjupning ämne och omvärld 30 hp.pdf 30,0

    
Totalt År 1: 60,0
   
   
   
   
År 2   
   
Kursplaner: Hp:
MDE211 Fördjupad reflektion, 15 hp.pdf
15,0
MDE212 Inriktning Rumslig gestaltning Examensarbete i Design 33 hp.pdf
33,0
MDE213 Summering och projektion 12 hp.pdf
12,0

   
Totalt År 2: 60,0