Läsåret 2019-20

Rumslig gestaltning (RG)
Masterprogram
Avancerad nivå

År 1   
                                                                                                                                                       
Kursplaner: Hp: Studietermin:
MDE102 Introduktion och breddning av perspektiv 30 hp.pdf 30,0 H19
MDE103 Fördjupning ämne och omvärld 30 hp.pdf 30,0 V20

    
Totalt År 1: 60,0  
     
     
     
     
År 2   
     
Kursplaner: Hp: Studietermin
MDE211 Fördjupad reflektion, 15 hp.pdf
15,0 H19
MDE212 Inriktning Rumslig gestaltning Examensarbete i Design 33 hp.pdf
33,0 H19-V20
MDE213 Summering och projektion 12 hp.pdf
12,0 V20

   
Totalt År 2: 60,0