Läsåret 2019-20

Rumslig gestaltning (RG)
Masterprogram
Avancerad nivå

Kurskod: MDE102
Kursnamn: Introduktion och breddning av perspektiv
(Introduction and broadning of perspective)

Course description MDE102 Introduction and broadening of perspective.pdf

Kurskod: MDE103
Kursnamn: Fördjupning ämne och omvärld
(In-depth studies in the subject and environment)

Course module description MDE103 Reorientations.pdf

Course Module_descriptions MDE103 Explorations 3 _Outlooks.pdfKurskod: MDE211
Kursnamn: Djupgående reflektion
(In-depth reflection)

Course Description MDE211 InDepth Reflection.pdf

Kurskod: MDE212
Kursnamn: Examensarbete i design
(Degree project in design

Course Description MDE212 Degree project in design.pdf


 

 

Info till studenter: Kurs- och modulbeskrivningar för Master i  Rumslig Gestaltning finns publicerade i Canvas under respektive kurs/modul.

Info to students: You can find course- and module descriptions for Master in Spatial Design published in Canvas under respective course/module.

 

Var god ta kontakt med utbildningsadministratör Anna Andreasson, tel 08-450 41 79 alt email anna.andreasson@konstfack.se, om du vill få tag i en specifik kurs-/modulbeskrivning som inte är publicerad i Canvas/ alt du inte är student.

Please contact educational administrator Anna Andreasson, tel 08-450 41 79 alt email anna.andreasson@konstfack.se, if you want to get hold of a specific course-/module description that isn´t published in Canvas/alt if you not are a student.