Masterprogrammet i design - Individuell studieplan i design

Den här inriktningen har ingen antagning till höstterminen 2022.

En individuell studieplan ger dig möjlighet att specialisera dig inom designområdet. Du förbereder dig för att designa produkter, tjänster, system och upplevelser, samtidigt som du utforskar komplexa samhällsutmaningar, ofta i samarbete med andra. Vi arbetar med design genom att tänka på produkterna som processer snarare än statiska ting. Detta tillvägagångssätt låter oss reflektera över socioekologiska dimensioner av design och dess relation till människor och icke-människor. Denna inriktning är förberedande för både yrkeskarriär och vidare studier på forskningsnivå.

Den här inriktningen har ingen antagning till höstterminen 2022.

Vi ser design som ett sätt att engagera sig i, utmana, förstå och förändra världen genom att komma med förslag för vissa situationer. Vi betraktar design som ett utforskande förhållningssätt där olika inställningar och metoder behövs. Dagens och framtidens designyrke är mångfacetterat och handlar om något som ibland leder till mindre och långsammare förändringar och ibland till större och mer radikala sådana. Oavsett vilket krävs en förmåga för kritiskt tänkande gällande konsekvenserna för de som är direkt och indirekt inblandade på kort och lång sikt. Detta tankesätt tränas kontinuerligt under masterutbildningen.

I utbildningen ingår kurser som ger erfarenhet av olika tillvägagångssätt och metoder för att bidra till utvecklingen av din egen förmåga att förstå, skapa och ta beslut.

Du väljer inriktning i den avsiktsförklaring som du lämnar in tillsammans med din ansökan. Studierna består till största delen av projekt och kurser för att stödja din individuella inriktning. Du kommer att arbeta i studio, verkstad, laboratorium och samhället i övrigt.

Särskild behörighet
Konstnärlig kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng i design, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mer om behörighet och urval här.

Urval
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, avsiktsförklaring och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Urvalsprocessen sker i två steg. I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade arbetsprover och avsiktsförklaring med utgångspunkt i konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt i relation till samhälleliga frågeställningar. Vi bedömer även tekniska och hantverksmässiga färdigheter.

I ett andra steg kallas ett antal sökande till intervju där den sökandes motivering att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt och i relation till samhälleliga frågeställningar diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna och avsiktsförklaring. Efter intervjun fastställs den slutgiltiga bedömningen.

Undervisningsspråk
All undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Examen
Konstnärlig masterexamen i Design