Schema

Läsårsschemat fastställs inför kommande läsår och publiceras vid terminsstart. Detaljerad schema för enskilda kurser och provmoment finns i kursbeskrivningarna.


Läsåret 2017-18

Rumslig gestaltning Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2016-17

Rumslig Gestaltning Masterprogram Avancerad nivå

Uppdaterad: 30 augusti 2015
Sidansvarig: