Läsåret 2018-19

Rumslig gestaltning (RG)
Masterprogram
Avancerad nivå

År 1   
                                                                                                                                                       
Kursplaner: Hp: Studietermin:
MDE102 Introduktion och breddning av perspektiv 30 hp.pdf 30,0 H18
MDE103 Fördjupning ämne och omvärld 30 hp.pdf 30,0 V19

    
Totalt År 1: 60,0  
     
     
     
     
År 2   
     
Kursplaner: Hp: Studietermin
MDE205 Djupgående reflektion 15 hp.pdf 15,0 H18
MDE206 Examensarbetet i Design 33 hp.pdf 33,0 H18-V19
MDE207 Sammanfattning och projektion 12 hp.pdf 12,0 V19

   
Totalt År 2: 60,0  
     
     
     

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 23 maj 2016
Sidansvarig: Ayda Lund