Kursplaner

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.


Läsåret 2019-20

Rumslig gestaltning (RG) Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2018-19

Rumslig gestaltning (RG) Masterprogram Avancerad nivå

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningshandläggare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 25 juni 2014
Sidansvarig: Ayda Lund

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.