HT18

Rumslig gestaltning (RG)
Masterprogram
Avancerad nivå

Åk RG - M1
Kurskod: MDE102
Kursplan: Introduktion och breddning av perspektiv, 30 hp
HT 2018


 

Provkod: RG10
Provmoment: Orientering/Orientations - Orientations and Explorations 1.pdf
Hp: 12 hp

Provkod: RG11
Provmoment: Utforskning 1/ Explorations 1- Orientations and Explorations 1.pdf
Hp: 12 hp

Provkod: RG12
Provmoment: Utforskning 2/ Explorations 2 -
Hp: 6 hp


Åk RG - M2

Kurskod: MDE205
Kursplan: Djupgående reflektion, 15 hp
HT18Provkod: RG20
Provmoment: Djupgående reflektion/ In-depth reflection - InDepth Reflection.pdf
Hp: 15 hp


Åk RG - M2
Kurskod: MDE206
Kursplan: Examensarbete i Design, 33 hp
HT18


Provkod: RG21
Provmoment: Examensarbete, del 1/ Degree projecy, part 1-
Hp: 15 hp

The course description is valid for part 1+2 of the degree project

Uppdaterad: 18 september 2018
Sidansvarig: Anna Andreasson