H17

Rumslig gestaltning (RG)
Masterprogrammet
Grundnivå

 

 RG-M1
 
 
 
Kurskod:
MDE102
 
Kurs:
Introduktion och breddning av perspektiv, 30 hp   

                                                                                                                                   
Provkod: Studieanvisningar/delkursbeskrivning: Hp:
RG10 Orientering: 12 hp 
     
     

RG11 Explorations 1: Explorations 1_12hp.pdf 12 hp
     
     

    
RG12 Explorations 2: 6 hp
     
     

  Totalt H17:
30 hp  
     
     
     
     
     
     
     
     
RG-M2
 
 
 
Kurskod: 
MDE205
 
Kurs:
Djupgående reflektion, 15 hp
 

Provkod Studieanvisningar/delkursbeskrivning:  Hp 
RG20 Djupgående reflektion: In-depth reflection_15hp.pdf 15 hp
     
 
     
     
Kurskod: 
MDE206
 
Kurs:
Examensarbete i Design, 33 hp
 

RG21 Examensarbete, del 1:Degree project in Spatial Design_Summary and projection.pdf 15 hp 
     
     
 
  Totalt H17:
30 hp 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

För mer information kontakta:

Anna Andreasson, utbildningsadministratör
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 79

Uppdaterad: 16 februari 2015
Sidansvarig: Anna Andreasson