V17

Rumslig Gestaltning
Masterprogram
Avancerad nivå


Åk:
RG-M1
 
Kurskod:
MDE103
 
Kursplan:
Fördjupning ämne och omvärld, 30 hp 

Provkod: Provmoment:  Hp: 
RG13 Re-orientering: 5 hp
   Re-orientations, 5 cr, MDE103 RG13 VT17.pdf  
Examinator:    
     
RG14 Utforskning 3: 16 hp
     
Examinator:    
     
RG15 Utblick: 9 hp
     
Examinator:    

 
 Totalt:
30 hp 
     

Åk 2:
RG-M2
 
Kurskod:
MDE206
 
Kursplan:
Examensarbete i Design, 33 hp

Provkod: Provmoment: Hp:
RG22 Examensarbete, del 2 18 hp
     
Examinator:    

 
Totalt:
18 hp

Åk:
RG-M2
 
Kurskod:
MDE207
 
Kursplan:
Sammanfattning och projektion, 12 hp

Provkod: Provmoment: Hp:
RG23 Sammanfattning och projektion: 12 hp
     
Examinator:    

 
Totalt:
12 hp

 

Uppdaterad: 27 april 2016
Sidansvarig: