H16

Rumslig Gestaltning
Masterprogram
Avancerad nivå


Åk:
RG-M1
 
Kurskod:
MDE102
 
Kursplan:
Introduktion och breddning av perspektiv, 30 hp 

Provkod: Provmoment:  Hp: 
RG10 Orientering: 12 hp
   Course module descr Orientations, 12 cr, MDE10 RG10 HT16.pdf  
Examinator:    
     
RG11 Explorations 1: 12 hp
     
Examinator:    
     
RG12 Explorations 2: 6 hp
     
Examinator:    

 
 Totalt:
30 hp 
     

Åk 2:
RG-M2
 
Kurskod:
MDE205
 
Kursplan:
Djupgående reflektion, 15 hp

Provkod: Provmoment: Hp:
RG20 Djupgående reflektion 15 hp
   Course module descr In-depth reflection, 15 cr, MDE205 RG20 HT16.pdf  
Examinator:    

 
Totalt:
15 hp

Åk:
RG-M2
 
Kurskod:
MDE206
 
Kursplan:
Examensarbete i Design, 33 hp

Provkod: Provmoment: Hp:
RG21 Examensarbete, del 1: 15 hp
     
Examinator:    

 
Totalt:
15 hp

Uppdaterad: 5 september 2016
Sidansvarig: Christian Fredriksson