Schema

Läsårsschemat fastställs inför kommande läsår och publiceras vid terminsstart. Detaljerad schema för enskilda kurser och provmoment finns i kursbeskrivningarna samt Canvas.


Läsåret 2019-20

Design - Individuell studieplan Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2017-18

Design - Individuell studieplan Masterprogram Avancerad nivå

För mer information kontakta:

Anna Andreasson, utbildningsadministratör
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 79

Uppdaterad: 30 augusti 2015
Sidansvarig: Ayda Lund