Läsåret 2017-18

Individuell Studieplan i Design (DIS)
Masterprogram
Avancerad nivå

År 1   
                                                                                                                                                         
Kurskod: Kursplaner: Hp: Studietermin:
MDE102 Introduktion och breddning av perspektiv 30 hp.pdf 30,0 H17
MDE103 Fördjupning ämne och omvärld 30 hp.pdf 30,0 V18

    
  Totalt År 1: 60,0  
       
       
       
       
År 2   
       
Kurskod: Kursplaner: Hp: Studietermin
MDE205 Djupgående reflektion 15 hp.pdf 15,0 H17
MDE206 Examensarbetet i Design 33 hp.pdf 33,0 H17-V18
MDE207 Sammanfattning och projektion 12 hp.pdf 12,0 V18

   
  Totalt År 2: 60,0  
       
       
       

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 23 maj 2016
Sidansvarig: Ayda Lund