Läsåret 2019-20

Individuell Studieplan i Design (DIS)
Masterprogram i Design
Avancerad nivå

Kurskod: MDE104
Kursnamn: Introduktion och breddning av perspektiv
(Introduction and broadening of perspective)

Course module description MDE104 Orientations.pdf

Course module description MDE104 Explorations 1.pdf

Course module description MDE104 Explorations 2.pdf

Kurskod MDE105
Kursnamn: Fördjupning ämne och omvärld
(In-depth studies in the subject and environment)

Course module description MDE105 Reorientations.pdf

Course module description MDE105 Explorative Outlooks.pdf

Course module description MDE105 Outlooks.pdfKurskod: MDE208
Kursnamn: Djupgående reflektion
(In-depth reflection)

Course description MDE208 In-depth reflection.pdf

Kurskod: MDE209
Kursnamn: Examensarbete i Design
(Degree project in design)

Course description MDE209 Degree project in design.pdf

 

 


 

Info till studenter: Kurs- och modulbeskrivningar för Master i  Design, Indiviuell studieplan finns publicerade i Canvas under respektive kurs/modul.

Info to students: You can find course- and module descriptions for Master in Design Individual Studyplan published in Canvas under respective course/module.

 

Var god ta kontakt med utbildningsadministratör Anna Andreasson, tel 08-450 41 79 alt email Skyddad adress, om du vill få tag i en specifik kurs-/modulbeskrivning som inte är publicerad i Canvas/ alt du inte är student.

Please contact educational administrator Anna Andreasson, tel 08-450 41 79 alt email Skyddad adress, if you want to get hold of a specific course-/module description that isn´t published in Canvas/alt if you not are a student.

Uppdaterad: 5 september 2019
Sidansvarig: Anna Andreasson