HT18

Individuell Studieplan i Design (DIS)
Masterprogram i Design
Avancerad nivå

Åk DIS - M1
Kurskod: MDE104
Kursplan: Introduktion och breddning av perspektiv, 30 hp
HT 2018


 

Provkod: IP10
Provmoment: Orientering/Orientations - Orientations .pdf
Hp: 12 hp

Provkod: IP11
Provmoment: Utforskning 1/ Explorations 1- Explorations 1.pdf
Hp: 12 hp

Provkod: IP12
Provmoment: Utforskning 2/ Explorations 2 -
Hp: 6 hp


Åk DIS - M2

Kurskod: MDE208
Kursplan: Djupgående reflektion, 15 hp
HT18Provkod: IP20
Provmoment: Djupgående reflektion/ In-depth reflection - In-depth reflection.pdf
Hp: 15 hp


Åk DIS - M2
Kurskod: MDE209
Kursplan: Examensarbete i Design, 33 hp
HT18


Provkod: IP21
Provmoment: Examensarbete, del 1/ Degree projecy, part 1-
Hp: 15 hp

The course description is valid for part 1+2 of the degree project

Uppdaterad: 18 september 2018
Sidansvarig: Anna Andreasson