Läsåret 2017-18

Individuell Studieplan i Design (DIS)
Masterprogram i Design
Avancerad nivå


Åk DIS - M1
Kurskod: MDE102
Kursplan: Introduktion och breddning av perspektiv, 30 hp
HT 2017


 

Provkod: IP10
Provmoment: Orientering/Orientations - Orientations_IP10.pdf
Hp: 12 hp

Provkod: IP11
Provmoment: Utforskning 1/ Explorations 1- Explorations 1_IP11.pdf
Hp: 12 hp

Provkod: IP12
Provmoment: Utforskning 2/ Explorations 2 -
Hp: 6 hp


Åk DIS-M1
Kurskod: MDE103
Kursplan: Fördjupning ämne och omvärld
VT18


Provkod: IP13
Provmoment: Re-orientations - Re-orientations_IP13.pdf
Hp: 5 hp

Provkod: IP14
Provmoment: Explorations 3 - Explorations 3 IP14_Outlooks IP15.pdf
Hp: 16 hp

Provkod: IP15
Provmoment: Outlooks - Explorations 3 IP14_Outlooks IP15.pdf
Hp: 9 hp


Åk DIS - M2

Kurskod: MDE205
Kursplan: Djupgående reflektion, 15 hp
HT17Provkod: IP20
Provmoment: Djupgående reflektion/ In-depth reflection - In-Depth Reflection_IP20.pdf
Hp: 15 hp


Åk DIS - M2
Kurskod: MDE206
Kursplan: Examensarbete i Design, 33 hp
HT17


 

Provkod: IP21
Provmoment: Examensarbete, del 1/ Degree projecy, part 1-
Hp: 15 hp

The course description is valid for part 1+2 of the degree project and also for MDE207 Summary and projection 12 credits:

För mer information kontakta:

Anna Andreasson, utbildningsadministratör
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 79

Uppdaterad: 12 september 2017
Sidansvarig: Anna Andreasson