V17

Indivduell Studieplan i Design (DIS)
Masterprogram
Avancerad nivå

 
Åk:
DIS-M1
 
Kurskod
MDE103
 
Kursplan:
Fördjupning ämne och omvärld, 30 hp
 
  
Provkod: Provmoment:  Hp: 
IP13 Re-orientering/Re-orientations: 5 hp
  Re-orientations, 5 cr, MDE103-IP13, VT17.pdf  

 
Provkod: Provmoment:  Hp: 
IP14 Utforskning 3/Explorations 3: 16 hp
 
Course module description, Explorative Outlooks.pdf
 
  (This course module description is valid for both IP14 Explorations 3 and IP15 Outlooks)   
     
  Valbar kurs:  
    Kursbeskrivning läggs ut i samband med kursstart.  

    

Provkod:

Provmoment:  Hp: 
IP15 Utblick/Outlooks: 9 hp
  The same course module description as Explorations 3 (see IP14)  

  
 
Totalt: 
30 hp 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Åk: 
DIS-M2

 

Kurskod:
MDE206

 

Kursplan:
Djupgående reflektion, 15 hp

 


Provkod:

Provmoment: 

Hp: 

IP22 Examensarbete, del 2/Degree project, part 2:

18 hp

 

Course description for degree project and summary and projection.pdf

 


 
 
Åk:
DIS-M2

 

Kurskod:
MDE207

 

Kursplan:
Sammanfattning och projektion, 12 hp

 


Provkod:

Provmoment:

Hp: 

IP23

Sammanfattning och projektion/Summary and projection:

12 hp 

  Course description for degree project and summary and projection.pdf

 


 

Totalt: 
30 hp 

Uppdaterad: 7 mars 2016
Sidansvarig: Christian Fredriksson