H16

Individuell Studieplan i Design (DIS)
Masterprogram
Avancerad nivå

 
Åk:
DIS-M1
 
Kurskod
MDE102
 
Kursplan:
Introduktion och breddning av perspektiv, 30 hp
 
  
Provkod: Provmoment:  Hp: 
IP10 Orientering/Orientations: 12 hp
   Orientations, 12 cr, MDE102-IP10, HT16.pdf  

 
Provkod: Provmoment:  Hp: 
IP11 Utforskning 1/Explorations 1: 12 hp
   Explorations 1, 12 cr, MDE102-IP11, HT16.pdf  

    

Provkod:

Provmoment:  Hp: 
IP12 Utforskning 2/Explorations 2: 6 hp
   Explorations 2, 6 cr, MDE102-IP12, HT16.pdf  

 
Totalt: 
30 hp 
 

 

 
 

 

 

 

Åk: 
DIS-M2

 

Kurskod:
MDE205

 

Kursplan:
Djupgående reflektion, 15 hp

 


Provkod:

Provmoment: 

Hp: 

IP20 Djupgående reflektion/In-depth reflection:

15 hp

 

 In-depth reflection, 15 cr, MDE205-IP20, HT16.pdf

 


 
 
Åk:
DIS-M2

 

Kurskod:
MDE206

 

Kursplan:
Examensarbete i Design, 33 hp

 


Provkod:

Provmoment:

Hp: 

IP21

Examensarbete, del 1/Degree project, part 1:

15 hp 

  The course description is valid for part 1+2 of the degree project and also for MDE207 Summary and projection 12 credits:

 

  Course description for degree project and summary and projection.pdf

 


 

Totalt: 
30 hp 

Uppdaterad: 7 mars 2016
Sidansvarig: Christian Fredriksson