Kursbeskrivningar H17

Individuell Studieplan i Design (DIS)
Masterprogram i Design
Avancerad nivå


Åk DIS - M1
Kurskod: MDE102
Kursplan: Introduktion och breddning av perspektiv, 30 hp

Provkod: IP10
Provmoment: Orientering/Orientations - Orientations_IP10.pdf
Hp: 12 hp

Provkod: IP11
Provmoment: Utforskning 1/ Explorations 1- Explorations 1_IP11.pdf
Hp: 12 hp

Provkod: IP12
Provmoment: Utforskning 2/ Explorations 2 -
Hp: 6 hp


Åk DIS - M2
Kurskod: MDE205
Kursplan: Djupgående reflektion, 15 hp


Provkod: IP20
Provmoment: Djupgående reflektion/ In-depth reflection - In-Depth Reflection_IP20.pdf
Hp: 15 hp


Åk DIS - M2
Kurskod: MDE206
Kursplan: Examensarbete i Design, 33 hp

Provkod: IP21
Provmoment: Examensarbete, del 1/ Degree projecy, part 1-
Hp: 15 hp

The course description is valid for part 1+2 of the degree project and also for MDE207 Summary and projection 12 credits:

Uppdaterad: 12 september 2017
Sidansvarig: Anna Andreasson