Läsåret 2015-16

Individuell studieplan i Design (DIP)
Masterprogram
Avancerad nivå   

 

 

     
År 1 (DIP-M1)    
   
Kurskod Kursplan Hp      Kursperiod
MDE100 Introduktion och breddning av perspektiv, gäller från H14.pdf 30 HT15
MDE101 Fördjupning ämne och omvärld, gäller från H14.pdf 30 VT16

 
 
  Totalt År 1: 60 hp  
       
       
       
       

       
År 2 (DIP-M2)    
       
Kurskod Kursplan  Hp  Kursperiod
MDE201 Djupgående reflektion, gäller från H15.pdf  15 HT15
MDE202 Examensarbete i Design (Individuell studieplan), gäller från H15.pdf  33 HT15-VT16
MDE204 Sammanfattning och projektion, gäller från H15.pdf  12 VT16

  
   Totalt År 2: 60 hp   
       
       

 

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 6 april 2016
Sidansvarig: Ayda Lund