Kursbeskrivningar Masterprogrammet CRAFT!

Kursbeskrivning är lärarens konkretisering av kursplanen. Av kursbeskrivningen framgår inte bara vilka lärandemål kursen har utan också vad man ska göra på vägen dit. Du får också veta vem som är lärare, när kursen går och vilka betygskriterierna är.  Examinator ska ta fram en kursbeskrivning och se till att den publiceras på Konstfacks intranät minst en vecka innan kursstart. 

Uppdaterad: 4 november 2016
Sidansvarig: Karin Hultquist Persson