Komplettering och ansökan om äldre lärarexamina i Bild

(SFS 2011:689)

Regeringen har sedan i juni 2011 öppnat för att den som har påbörjat en lärarutbildning, som enligt äldre föreskrifter hade kunnat leda till en examen som kan vara en sådan behörighetsgivande examen för legitimation som lärare avses i 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), får ansöka om att få en examen för utbildningen.

Det betyder att studenter som påbörjade sin lärarutbildning i Bild på Konstfack före 2001 nu kan slutföra sina ofullständiga ämnesstudier för att på så sätt erhålla lärarexamen.

För att erhålla plats inom relevanta kurser krävs att du som tidigare varit student på institutionen bifogar studiedokument så vi kan bedöma och erbjuda lämpliga studieplaner för just din behörighet.

För frågor kring studiedokumentation eller underlag kontakta Gabriella.Rizzo, Skyddad adress.

Uppdaterad: 17 oktober 2011
Sidansvarig: Gabriella.Rizzo