Studiegång, antagna HT16 och senare

Här finns studieupplägg med tillhörande ramplan för aktuellt läsår för studenter som läser bild och design/media mot gymnasiet, antagna från och med HT16.

Studieupplägg -  en översikt

Årskurs 1
Första året varvas 22,5 hp UVK med 30 hp bild och 7,5 hp VFU.

Årskurs 2
Hösten årskurs 2 läses 30 hp bild. Vårterminen läses 30 hp design eller media beroende på inriktning.

Årskurs 3
Årskurs 3 inleds med 7,5 hp UVK och 7,5 hp VFU. Därefter läses 45 hp design eller media beroende på inriktning.

Årskurs 4
Hösten årskurs 4 läses 15 hp UVK och 15 hp design eller media beroende på inriktning. Vårterminen läses en VFU-kurs om 15 hp som inbäddas av en UVK-kurs om 15 hp.

Årskurs 5
Årskursen består endast av bildkurser om totalt 60 hp. De sista 30 hp som läses utgörs av ett självständigt arbete. När vårterminen är avklarad är programmet slut och studenterna kan ansöka om examen.

Studiegång - detaljerad

Studiegång för studenter som läser bild och design/media, antagna HT16 och senare

Observera att kurserna kan komma att ges i annan ordning. 

Uppdaterad: 29 februari 2016
Sidansvarig: Hilde Altern