Studiegång, antagna HT11-HT15

Här finns studieupplägg med tillhörande ramplan för aktuellt läsår för studenter som läser bild och design/media mot gymnasiet, antagna HT11-HT15

Studieupplägg - en översikt

Årskurs 1
Hösten årskurs 1 varvas 15 hp UVK med 7,5 hp VFU och 7,5 hp bild. Vårterminen läses 30 hp bild.

Årskurs 2
Årskurs 2 varvas 30 hp bild med 15 hp UVK och 7,5 hp VFU.

Årskurs 3
Årskurs 3 inleds med 45 hp design eller media beroende på inriktning. Därefter läses 15 hp UVK.

Årskurs 4
Årskurs 4 läses 45 hp design eller media beroende på inriktning. Denna årskurs genomförs också den sista VFU-kursen som omfattar 15 hp.

Årskurs 5
Årskursen inleds med 15 hp UVK. Resterande 45 hp består av bildkurser där de sista 30 utgörs av ett självständigt arbete. När vårterminen är avklarad är programmet slut och studenterna kan ansöka om examen.

Studiegång - detaljerad

Studiegång för studenter som läser bild och design/media, antagna HT11-HT15

Observera att kurserna kan komma att ges i annan ordning. För kursordning innevarande läsår - se läsårsplanen nedan.

Uppdaterad: 29 februari 2016
Sidansvarig: Hilde Altern