Studiegång, antagna HT12-HT15

Här finns studieupplägg med tillhörande ramplan för aktuellt läsår för studenter som läser bild och slöjd mot årskurs 7-9, antagna HT12-HT15.

Studieupplägg - en översikt

Årskurs 1
Första året varvas 22,5 hp UVK med 30 hp bild och 7,5 hp VFU.

Årskurs 2
Hösten årskurs 2 läses 30 hp slöjd. Vårterminen läses bild, VFU och UVK.

Årskurs 3
Höstterminen läses 15 hp bild och 15 hp UVK. Vårterminen läses 30 hp slöjd (studenter antagna HT14-HT15) eller 30 hp tredje ämne (möjligt för studenter antagna HT12-HT13).

Årskurs 4
Årskurs 4 varvas studier i slöjd med VFU och UVK. VFU-kursen är programmets sista och omfattar 15 hp. Studenter antagna HT12-HT13 som valt att läsa ett tredje ämne läser 15 hp slöjd och 15 hp ämne tre, medan övriga läser 30 hp slöjd årskurs 4.

Årskurs 5
Hösten årskurs 5 skrivs ett självständigt arbete om 30 hp i ämnet bild. När höstterminen är avklarad är programmet slut och studenterna kan ansöka om examen.

 

Studiegång - detaljerad

Studiegång för studenter som läser bild och slöjd, antagna HT12-HT15

Uppdaterad: 22 januari 2016
Sidansvarig: Hilde Altern