Kursplaner Textil 2011-12

Åk 1 (Te1):

TXK119 Textila tekniker och projekt 1, 30 hp.pdf

TXK120 Textila tekniker och projekt 2, 30 hp .pdf


Konst-, design och konsthantverkshistoira I, 7 hp.pdf.  (ingår i TXK119 och TXK120)

Följande kursbeskrivningar finns på institutionen för konst, vänligen kontakta Skyddad adress:
Teckning I - introduktionskurs, 1,5 hp
Photoshop 1,5 hp
Illustrator, 1,5 hp
Perception Färg-Ljus-Rum, 4,5 hp


Åk 2 (Te2):

TXK207 fördjupningsprojekt 1, 30 hp.pdf

TXK208 fördjupningsprojekt 2, 30 hp.pdf

Konst-, design och konsthantverkshistoria II, 3,5 hp.pdf (ingår i TXK207 och TXK208)

Följande kursbeskrivningar finns på institutionen för konst, vänligen kontakta Skyddad adress:
Konstnärliga processer, 4,5 hp
Institutionsanpassad teori, 4,5 hp
InDesign 1,5 hp


Åk 3 (Te3):

TXK306 Textil workshop 0,5 hp .pdf

TXK301 fördjupningsprojekt del 1, 22 hp.pdf

TXK302 fördjupningsprojekt del 2, 3 hp.pdf

TXK307 Presentationsteknik 2, Utställning 1,5 hp.pdf

TXK303 Kandidatexamensprojekt .pdf

Följande kursplaner finn på institutionen för Konst, vänligen kontakta Skyddad adress:
Konstnärliga processer, 4,5 hp
Uppsats integrerad med examensarbete, 4,5 hp
Professionell utveckling, 3 hp

Uppdaterad: 18 februari 2011
Sidansvarig: Webmaster