Textil kursplanearkiv

Textil Kursplaner 2019-20

Kursplaner. För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver...

Textil Kursplaner 2018-19

Kursplaner. För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver...

Textil kursplaner 2016-17

Textil Kandidatprogrammet Grundnivå   År 1 (TE-K1) Kurskod Kurs Hp Termin TXK121 TXK121 Textila praktiker, gäller från H15.pdf                     ...

Textil kursplaner 2015-16

Textil Kandidatprogrammet Grundnivå   År 1 (TE-K1) Kurskod Kurs Hp Termin TXK121 TXK121 Textila praktiker, gäller från H15.pdf                     ...

Textil kursplaner 2014-15

Textil Kandidatprogrammet Grundnivå   År 1 (TE-K1) Kurskod Kurs Hp Termin TXK121 Kursplan, Textila praktiker, gäller från H14.pdf                  ...

Kursplaner Textil 2013-14

TE-K1 TXK119, Textila tekniker och projekt 1, 30 hp.pdf TXK120 Textila tekniker och projekt 2, 30 hp.pdf -> Konst-, design- och konsthantverkshisto...

Kursplaner Textil 2012-13

K1: TXK119 Textila tekniker och projekt 1 30 hp.pdf TXK120 Textila tekniker och projekt 2 30 hp.pdf K2: TXK211 Fördjupningsprojekt 1, inriktning...

Kursplaner Textil 2011-12

Åk 1 (Te1): TXK119 Textila tekniker och projekt 1, 30 hp.pdf TXK120 Textila tekniker och projekt 2, 30 hp .pdf Konst-, design och konsthantverkshis...

Uppdaterad: 12 september 2014
Sidansvarig: Webmaster