Textil kursbeskrivningar

Kursbeskrivning är lärarens konkretisering av kursplanen. Av kursbeskrivningen framgår inte bara vilka lärandemål kursen har utan också vad man ska göra på vägen dit. Du får också veta vem som är lärare, när kursen går och vilka betygskriterierna är.  Examinator ska ta fram en kursbeskrivning och se till att den publiceras digitalt minst en vecka innan kursstart.           

VT 2020

Åk: K1   Kurskod: TXK128   Kursnamn: Undersökningar och laborationer genom textil         Delkurskod Delkurs: Hp 1001 Färg, fiber och strukturer 11...

HT 2019

Åk: K1   Kurskod: TXK127   Kursnamn: Textila praktiker         Delkurskod Delkurs: Hp 1001 Skissteknik och metodik: 4 hp     Kursbeskrivning...

För mer information kontakta utbildningsadministratör:

Johan Collander
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 80

Uppdaterad: 11 september 2014
Sidansvarig: Johan Collander