Textil kursbeskrivningar - Konstfack
 

Textil kursbeskrivningar

Kursbeskrivning är lärarens konkretisering av kursplanen. Av kursbeskrivningen framgår inte bara vilka lärandemål kursen har utan också vad man ska göra på vägen dit. Du får också veta vem som är lärare, när kursen går och vilka betygskriterierna är.  Examinator ska ta fram en kursbeskrivning och se till att den publiceras digitalt minst en vecka innan kursstart.           

HT 2017

Åk: K1   Kurskod: TXK123   Kursnamn: Textila praktiker         Delkurskod Delkurs: Hp STME Skissteknik och metodik: 4 hp       FFS1 Färg, fiber,...

VT 2018

Åk 1 Undersökningar och laborationer genom textil   Åk 2 Formulera och kommunicera Delkurs: Tillämpad praktik, 3 hp Delkurs: Patinering, 3 hp   Åk ...

För mer information kontakta utbildningsadministratör:

Johan Collander
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 80

Uppdaterad: 11 september 2014
Sidansvarig: Webmaster