Gemensamma kurser - Konstfack
 

Gemensamma kurser

Varje student på kandidatprogrammet har - förutom ämneskurser inom sina program - även kurser som är gemensamma för alla. / In addition to the subject courses within the bachelor programmes there are common courses for bachelor students.

Läsåret 2015-16

Åk 1 Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1 Grundnivå

Läsåret 2015-16

Åk 2 Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2 Grundnivå

För mer information kontakta:

Utbildningsadministratörer
Ayda Lund
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Christian Fredriksson
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 79

Uppdaterad: 14 januari 2016
Sidansvarig: Webmaster