KoG Schema

Läsårsschemat fastställs inför kommande läsår och publiceras vid terminsstart. Schemat innehåller datum för de enskilda kurserna inom programmet. I schemat anges även datum för valbara kurser. 

Schema Keramik och glas 2021-2022 .pdf

Detaljerade scheman per modul finns på Canvas eller via mejl från läraren.