VT 2020

Åk:
KoG-K1
 
Kurskod:
KGK115
 
Kursnamn:
Material och Teknik (praktik) 2, 26,5 hp
 
     
Kod: Delkurs: Hp:
1001 Keramiska fördjupningsstudier
12 hp
  Kursbeskrivning KGK115 2020.pdf
 

1002
Eget projekt
7,5 hp
     
   Kursbeskrivning Eget proj_Konsthantverksteori.pdf  
1003
Konsthantverksteori 7 hp
     
     
     
     

KHH001

Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1 (del 2):

3,5 hp
   -> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 1
 

 

 


 

      
     
Åk:
KoG-K2 
 
Kurskod: 
KGK214
 
Kursnamn:
Utblick och dialog (kontext) 2, 29 hp 
 
     
Kod Delkurs  Hp 
1001 Valbara kurser
4,5 hp 
 

 

Länk till kursbeskrivningarna


Se valbar kurs på GFI kandidats sida. 

1002

Konsthantverklig produktion

12,5 hp
 

Kursbeskrivning_apa till människa 2020.pdf

SCHEMA Konstnärlig produktion i kommersiell kontext.2020.pdf

 

1003

Gestaltning i offentliga rum

 12 hp
   Kursbeskrivning_Gestaltning offentl_ 2020.pdf
 


 

     

KHH003

Konst-, design och konsthantverkshistoria 2 (del 2):

3,5 hp
   -> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 2   

 

 

   
     
     
Åk:
KoG-K3 
 
Kurskod: 
KGK314
 
Kursnamn:
Reflekterande praktik (komplexitet) 2, 30 hp 
 
     
Kod: Delkurs: Hp:
1001 Professioell utveckling/Entreprenörskap 1,5 hp
 

 


 

1002

Examensarbete

 24 hp
   SCHEMA FÖR EXAMENS KURS.2020.pdf  

1003

Uppsats

  4,5 hp
   2019­20. KG Kurshäfte kandidatuppsatskurs. .pdf
      

Uppdaterad: 16 februari 2015
Sidansvarig: Johan collander