HT 2020

Åk:
KoG-K1
 
Kurskod:
KGK114
 
Kursnamn:
Material och Teknik (praktik) 1, 26,5 hp
 
     
Kod: Delkurs: Hp:
1000 Materialundersökningar: 5,5 hp
     

1001

Glasfördjupningsstudier:

12 hp
 

GRUNDKURS SCHEMA 2020-21.pdf

 

 

1002

Introduktionskurser: Trä, skulptur och metallverkstad:

3 hp
 

 

KONSTFACK - kursplan introduktionskurs, kandidat.pdf

Kursschema. Skulpturstudion 2 dagars december kgk1.pdf

kursbeskrivning Trä_2020.pdf


 

1003

Datakurs: Illustrator, Photoshop, Power Point och Acrobat:

1,5 hp
 

 

Portfolioworkshop 2020 KoG K1.pdf

 

1004

Fördjupningsstudier i framställning av gipsformar

4,5 hp
   Kursbeskrivning Gips 202021.pdf  

KHH001

Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1 (del 1):

3,5 hp
   -> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 1
 

 


 

      
     
Åk:
KoG-K2 
 
Kurskod: 
KGK215
 
Kursnamn:
Utblick och dialog (kontext) 1, 27,5 hp 
 
     
Kod Delkurs  Hp 
1000 Omvärldsorientering: 9 hp 
 

 

schema och kursbeskrivning omvärldsorientering.pdf

 


 

2000

Färg, ljus och perception

4,5 hp
 

Modul Färg, ljus , perception KGK211.pdf

 

 

 


3000

Eget projekt/Utblick och dialog

12,5 hp
 

KursbeskrivningEget projekt-Utblick och dialog 2020.pdf

 

 

4000

PoP - Prata om praktik

1,5 hp
   POP_HT2020_BA2 KoG.pdf
 

KHH003

Konst-, design och konsthantverkshistoria 2 (del 1):

3,5 hp
   -> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 2   

 

 

   
     
     
Åk:
KoG-K3 
 
Kurskod: 
KGK313
 
Kursnamn:
Reflekterande praktik (komplexitet) 1, 30 hp 
 
     
Kod: Delkurs: Hp:
1001 Konsthantverklig produktion 2: 12 hp
 
 

 Konsthantverklig produktion 2020.pdf

SCHEMA Konstnärlig produktion i kommersiell kontext_2020.pdf


1002

Eget projekt

15 hp
 

 

Kursbeskrivning Eget projekt-reflekterande praktik2020docx.pdf

 

1003

Introduktion rapport

 3 hp
   20–21. KG, Kurshäfte kandidatuppsatskurs. .pdf
      

Uppdaterad: 16 februari 2015
Sidansvarig: Johan collander